Kiến thức về sản phẩm

Dùng để làm Hóa đơn bán lẻ, Giấy Biên nhận, Phiếu xuất kho, Phiếu thu chi, Giấy báo giá…

Agenda (Sổ còng, sổ da, sổ tay…) là 1 ấn phẩm tiện ích cho cuộc sống năng động và đầy

Do thị hiếu người tiêu dùng thường gọi là in Card visit nhưng