Lập nghiệp tại DDN Printing


LẬP NGHIỆP TẠI DDN PRINTING

---------O0O---------
 
1. ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP NÓI CHUNG: Phải tuyệt đối bảo vệ, chân thành, không ghen tị, giúp đỡ hết sức có thể.
2. ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO: Phải tuyệt đối cẩn thận, không tin tưởng hoàn toàn, tốt nhất là nên phòng thủ, tuyệt đối không được ĐÁNH MẮNG
3. ĐỐI VỚI BẢO VỆ: Phải tuyệt đối vui vẻ, tôn trọng để tránh bị xì hơi lốp xe khi ra về, nhất là mùa hè thì nhục, nếu có điều kiện thì thỉnh thoảng biếu họ bao thuốc
4. ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP NỮ: Phải tuyệt đối để ý, nhất là mùa hè, nếu thấy đồng nghiệp nữ hở chỗ nào thì sau khi nhìn chán chê phải nhắc bạn đậy lại để thằng khác không nhìn thấy, mình bạn hưởng thôi
5. ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP NAM: Phải tuyệt đối chia sẻ với nhau bằng ám hiệu, cùng nhau lập các bang, hội để bảo vệ nhau khi bị lãnh đạo “ĐÌ”, cần thiết có thể nghỉ việc tập thể
 
Ai hoàn thành tốt 5 điều trên thì sẽ được đề nghị công nhận danh hiệu và xét thưởng các kỳ. Ai không thực hiện sẽ bị kỳ thị phân biệt chủng tộc và phải tìm công ty khác mà làm.
DDN Printing, ngày 13 tháng 10 năm 2013
Thủ trưởng (Đã ký)