Tư vấn & hỗ trợ

Tiếng Anh gọi là letterhead: trình bày thông tin - địa chỉ liên lạc trên tờ giấy.

Kẹp file (hay Bìa kẹp hồ sơ) dùng để chứa hồ sơ kinh doanh như: Hợp đồng, in brochure sản phẩm

Một sản phẩm nào đó khi ra thị trường muốn được người tiêu dùng quan tâm và để ý thì

Tờ rơi - Là một trong những công cụ truyền bá thông tin tới cộng đồng theo

Dùng để làm Hóa đơn bán lẻ, Giấy Biên nhận, Phiếu xuất kho, Phiếu thu chi, Giấy báo giá…

Agenda (Sổ còng, sổ da, sổ tay…) là 1 ấn phẩm tiện ích cho cuộc sống năng động và đầy