Tư vấn & hỗ trợ

Catalogue (Hay còn gọi là catalog, catalo) là một ấn phẩm in ấn nhằm để quảng cáo sản phẩm

Khi có ý tưởng cho ra đời 1 ấn phẩm thì việc chọn loại giấy nào cho phù hợp không